Вплив інокуляції та морфорегулятора на особливості росту рослин сої в умовах Лісостепу

  • В.Ф. Петриченко -
  • С.Я. Кобак -
  • В.М. Чорна -

Анотація

Мета. Виявити залежності впливу інокуляції та морфорегулятора на процеси росту, розвитку та формування урожайності насіння сої. Методи. Системний аналіз, польовий, лабораторний, розрахунково- порівняльний, математико-статистичний. Результати. Під впливом морфорегулятора хлормекватхлорид на фоні інокуляції відбувалося інгібування лінійного росту рослин сої через зменшення довжини міжвузля та збільшення діаметра стебла. Це сприяло посиленню його міцності та підвищувало стійкість рослин проти вилягання, створювало технологічні переваги під час збирання врожаю. Максимальну урожайність насіння сортів КиВін, Княжна та Монада одержано на ділянках, де проводили інокуляцію насіння бактеріальним препаратом оптімайз та обробку посівів сої розчином хлормекватхлориду у фазі бутонізації. Висновки. Розроблено технологію вирощування сої на основі комплексного застосування інокуляції насіння та хлормекватхлориду. Обґрунтовано регламенти застосування морфорегулятора у посівах сої з метою підвищення врожайності насіння. Доведено доцільність застосування синтетичних інгібіторів росту рослин з антигібереліновим механізмом дії у сучасних технологіях вирощування сої.
Опубліковано
2017-11-25