Створення та оцінка селекційного матеріалу люцерни з підвищеним рівнем азотфіксації

  • Р. Вожегова -
  • О. Тищенко -

Анотація

Мета. Створити та оцінити вихідний матеріал люцерни за комплексом господарсько- цінних ознак для залучення кращих із них до селекційного процесу. Методи. Інбридинг, полікросметод і штучне схрещування. Оцінку проводили в піщаному субстраті та польових умовах. Результати. Здійснено диференціацію синтетичного селекційного матеріалу (S1 та S2). Виділено беккросовані та інбредні нащадки з максимальними показниками продуктивності, високим рівнем морфологічних ознак кореневої системи: діаметром кореня, його масою, об’ємом кореневої системи, нітрогеназною активністю. Інбридинг у другому поколінні незалежно від будови кореневої системи вихідної форми зумовив збільшення кількості рослин зі стрижнево- розгалуженою кореневою системою. Визначено факторіальні ознаки, які можуть бути критеріями добору за продуктивністю азотфіксації. Висновки. Проведення всебічної оцінки колекційного матеріалу в умовах зрошення дало змогу виділити форми, які представляють інтерес як вихідний матеріал для селекції нових високопродуктивних сортів люцерни з різними ознаками і властивостями та високою симбіотичною азотфіксацією. Визначено маркерні ознаки, які дають можливість на перших етапах селекційного процесу добирати форми з максимальними показниками азотфіксації.
Опубліковано
2017-11-25