Теорія відбивання бульб картоплі під час роботи спірального сепаратора

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • І. Головач -
  • С. Смолінський -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Підвищення ефективності та якості виконання технологічного процесу сепарації картопляного вороху способом удосконалення конструкції спірального сепаратора вібраційного типу і теоретичного обґрунтування його раціональних параметрів за умови виключення пошкоджень бульб картоплі. Методи. Теоретичні дослідження вдосконаленого сепаратора картопляного вороху проводили з використанням основних положень вищої математики, теоретичної механіки, методів складання програми для числових розрахунків на ПК та побудови графічних залежностей і їх аналізу. Результати. Розроблено еквівалентну схему та отримано нові аналітичні залежності взаємодії бульби картоплі з поверхнею консольних спіральних пружин, на основі яких досліджено кінематичні характеристики польоту бульби до її ударного контакту з еластичною поверхнею відбиваючого транспортера. Висновки. Побудовано нову розрахункову математичну модель польоту бульби картоплі і її взаємодії з поверхнею спірального сепаратора та удару об відбивальний транспортер. На основі отриманих аналітичних залежностей та їх розв’язування на ПК теоретично досліджено раціональні кінематичні параметри спірального сепаратора картоплезбиральної машини вдосконаленої конструкції за умови непошкодження бульб картоплі.
Опубліковано
2017-11-25