Екологічні аспекти охорони фауни під час польових робіт

  • О. Фурдичко -
  • В. Новицький -

Анотація

Мета. Проаналізувати еколого-правові аспекти охорони фауни в агроландшафтах України і зарубіжжя та розробити нормативні інструменти запобігання загибелі тварин і птахів під час виконання механізованих агротехнічних робіт. Методи. Під час польових робіт використано традиційні для лісостепової зони техніку і технології заготівлі кормів; моніторинг польової фауни здійснювали візуально та частково з допомогою фотореєстрації; математико-статистичну обробку результатів досліджень проведено за загальноприйнятими методиками з використанням програмного забезпечення SPSS Statistics 17.0. Результати. У процесі апробації розроблених нормативних інструментів запобігання загибелі тварин і птахів збереженість фонових видів зайця сірого та куріпки сірої зростала до 35 – 40%. Висновки. Дотримання у виробничих умовах запропонованого проекту «Вимог із запобігання загибелі об’єктів тваринного світу під час механізованих агротехнічних робіт» зумовило істотне зниження загибелі піддослідної польової фауни та не призвело до погіршення ресурсо-економічних показників господарської діяльності агропідприємства.
Опубліковано
2017-11-25