Визначення хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Daphnia magna Straus та Тradescantia fluminensis Vellozо

  • Е. Аристархова -

Анотація

Мета. Підвищити інформативність біотестування вод поверхневих джерел водопостачання завдяки використанню тест- набору з дафнії магна (Daphnia magna Straus) і традесканції флуміненсис (Tradescantia fluminensis Vellozo). Методи. Біотестування якості води за стандартними і власними методиками. Результати. У дослідженнях за тест-реакціями іммобілізації дафній та коренеутворення традесканції визначено шкідливу дію вод водосховищ р. Тетерів на живі організми. Висновки. Для тестування якості вод поверхневих джерел водопостачання запропоновано використовувати тест-набір з D. magna і T. fluminensis. На основі реакцій тест-об’єктів розраховано індекси токсичності, за якими виявлено специфічність чутливості традесканції на 8-му добу і дафній на 15-ту добу до токсичного хронічного ефекту дії цих вод.
Опубліковано
2017-11-25