Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель

  • Л. Новаковський -
  • І. Новаковська -

Анотація

Мета. Визначити сучасні тенденції кількісних і якісних змін земельно-ресурсного потенціалу, напрями, правові передумови й обсяги земельноохоронних робіт. Методи. Аналіз, синтез, система узагальнення, розрахунково-варіантний, прогнозування. Результати. Розглянуто особливості проведення робіт з охорони земель у дореформений та післяреформений періоди. Обґрунтовано методологічні підходи щодо прогнозування складу екологічно стабілізуючих угідь із застосуванням показників ґрунтових властивостей, що зумовлюють необхідність консервації земель. Запропоновано правові положення формування законодавчого акта з цього питання, напрями вдосконалення управління землекористуванням і ґрунтовою родючістю. Висновки. Слід зосередити організацію робіт з управління охороною земель у Міністерстві аграрної політики та продовольства, створити відповідний структурний орган в його складі, інтегрувати наукові, проектні, агрохімічно-паспортизаційні та моніторингові роботи на засадах використання новітніх лабораторій і матеріалів дистанційного зондування земель.
Опубліковано
2017-11-25