Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин

  • О. Комар -

Анотація

Мета. Визначити оптимальну схему сівби та густоту рослин пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу для отримання високої врожайності стандартних коренеплодів. Методи. Польовий — для дослідження елементів технології вирощування і погодних умов; біохімічний — для визначення якості коренеплодів, статистичний — для оцінки достовірності одержаних результатів. Результати. Наведено результати досліджень (2015 – 2017 рр.) з вивчення впливу схем сівби та густоти рослин пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.) сорту Стимул на врожайність, товарність і біохімічний склад коренеплодів в умовах Правобережного Лісостепу. Висновки. Установлено, що оптимальними схемами для вирощування пастернаку посівного є (70+10+10)×8 см, (70+10+10)×10 та (50+20)×8 см. Найвищий вихід товарних коренеплодів отримали за сівби на грядах 90 – 93%. Зменшення площі живлення призводить до збільшення кількості рослин на одиниці площі та зменшення середньої маси коренеплоду. Зі збільшенням площі живлення збільшується середня маса коренеплоду.
Опубліковано
2017-11-25