Детальний метод визначення структури врожаю пшениці озимої

  • Г. Ольховський -
  • М. Бобро -
  • О. Чечуй -

Анотація

Мета. Застосувати детальний метод визначення структури врожаю пшениці озимої. Методи. Польовий дослід, лабораторний ваговий метод, кореляційний аналіз. Аналізували структуру врожаю пшениці озимої, розділивши проби стебел на групи за масою зерна з колоса від 0,5 г до 4 г з інтервалом 0,5 г, що дало змогу виявити біологічну неоднорідність стебел за масою. Результати. Під час використання методу аналізу великих вибіркових сукупностей рослини пшениці озимої розділили на групи за масою зерна з колоса, що дало змогу виявити біологічну неоднорідність стебел за масою. У контрольному варіанті максимальна маса стебла з колосами перевищувала мінімальну в 4,7 раза, в удобреному — у 8 разів. Різниця між варіантами зумовлена кількістю груп (у контрольному — 6, в удобреному — 8), а також кількістю даних у групах. Виявлено достовірні залежності маси колосів із зерном, маси чистого зерна з колоса, кількості зерен у колосі від маси стебла і особливо позитивну залежність маси однієї зернини від кількості зерен у колосі. У контрольному варіанті 85% урожаю забезпечили колоси з продуктивністю 0,5–2 г з біологічним урожаєм 413 г/м2, а в удобреному варіанті 82% урожаю отримано з колосів, продуктивність яких 1–3 г з біологічним урожаєм 887 г/м2. Наведені результати підтверджено в дослідженнях 2017 р. Виявлено залежність показників структури врожаю від маси стебла і між окремими елементами структури, в результаті чого спрогнозовано потенційні можливості дослідної культури. Безперечна залежність врожаю зерна від маси материнського стебла налаштовує спеціалістів піклуватися про ріст і розвиток стебла на всіх етапах органогенезу пшениці озимої. Висновки. Зі збільшенням маси стебла з колосом зростають показники елементів структури врожаю пшениці озимої.
Опубліковано
2019-12-25