Проблеми ензоотичної пневмонії свиней

  • О. Айшпур -
  • І. Муштук -
  • В. Гуменюк -
  • О. Єрмоленко -

Анотація

Мета. Вивчити епізоотичну ситуацію з проведенням моніторингових досліджень щодо ензоотичної пневмонії серед поголів’я свиней у свиногосподарствах і встановити основні чинники, які можуть бути причиною її поширення в Україні. Методи. Епізоотологічне обстеження, клінічні, бактеріологічні, патологоанатомічні, серологічні та молекулярногенетичні дослідження для визначення ролі Mycoplasma hyopneumoniae в інфекційній патології свиней. Результати. За результатами епізоотологічного моніторингу, бактеріологічних, серологічних, молекулярногенетичних досліджень установлено поширення ензоотичної пневмонії серед поголів’я свиней у господарствах України. Визначено, що клінічні ознаки захворювання у поросят з’являються вже в 34–50добовому віці залежно від терміну відлучення від свиноматок та охоплюють до 30% поголів’я. Під час розтину загиблих поросят різного віку встановлено, що у 54% випадків є ураження легенів, характерних для ензоотичної (мікоплазменної) пневмонії. Відсоток патологоанатомічних змін респіраторного тракту, зареєстрованих під час розтину, збільшувався залежно від віку свиней. Так, у поросят до віку 1 міс. зміни у респіраторному тракті діагностували у 6,6%, у віці 40ка діб їхня кількість різко зростала — до 24,2%, у віці 120ти діб — до 100%. За результатами досліджень установлено, що основними носіями збудника ензоотичної пневмонії можна вважати кнурів (до 68,5%), ремонтних свинок (до 64%) і свиноматок (до 28,1%). Незважаючи на такий високий рівень носійства серед основного поголів’я, результати були позитивними у 26,7% поросятсисунів, після відлучення від свиноматок вони знижувалися до 11,6 і знову підвищувалися до 22,1% у поросят віком 60–120 діб. Висновки. Вивчення проблеми ензоотичної (мікоплазменної) пневмонії свиней свідчить про поширення її у більшості свиногосподарств України, масштаби збитків при цьому залежать від кількості поголів’я та технології утримання тварин.
Опубліковано
2019-12-25