Вплив диференційованого за живою масою утримання та годівлі батьківського стада індичок кросу «Харківський» на їхні відтворні властивості

  • О. Рябініна -
  • В. Мельник -
  • О. Катеринич -

Анотація

Мета. Вивчити вплив технологічного методу — диференційованого за живою масою утримання та годівлі батьківського стада індичок кросу «Харківський» на їхні відтворні властивості. Методи. Зоотехнічні, зоогігієнічні та статистичні. У віці 30ти тижнів усіх індичок було переведено у батьківське стадо, де їх продовжували утримувати та годувати за групами. Поживні характеристики комбікорму, який згодовували індичкам усіх груп, були аналогічними і відповідали вимогам «Рекомендацій з нормування годівлі сільськогосподарської птиці» (Бірки, 2014). Під час проведення досліджень визначено несучість, збереженість птиці, витрати кормів — за даними щоденного обліку. Інкубаційні показники яєць визначали способом візуального огляду, зважування та овоскопування всіх отриманих яєць й результатів їх інкубації. Результати. Установлено позитивний вплив запропонованого технологічного методу на несучість, вихід інкубаційних яєць і загальний вихід індиченят у розрахунку на початкову індичку. Отримані дані свідчать про перевагу дослідних груп індичок над контролем за зазначеними вище показниками, відповідно: для 5ї лінії — на 6,5 %, 2,2 % та 5 гол.; для 6ї лінії — на 3,2 %, 0,7 % та 1,2 гол. У дослідних групах також спостерігалися менші витрати кормів у розрахунку на 10 шт. отриманих яєць (за утримання індичок 5ї лінії — на 9,7%, 6ї лінії — на 7,3%). Висновки. Диференційовані за живою масою утримання та годівля батьківського стада індичок кросу «Харківський» сприяють підвищенню їхніх відтворних показників.
Опубліковано
2019-12-25