Експериментальне дослідження статистичного розподілу висоти виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • І. Головач -
  • Є. Ігнатьєв -
  • А. Борис -

Анотація

Мета. Експериментально обґрунтувати статистичний розподіл висоти виступання головок коренеплодів над поверхнею ґрунту та висоту зрізу для досягнення зменшення втрат цукроносної маси та кількості залишків гички після її суцільного безкопірного зрізу з головок коренеплодів буряків цукрових на корені. Методи. Польові експериментальні дослідження і статистична обробка отриманих результатів на ПК. Результати. Експериментальні дослідження та експлуатаційні випробування новітніх моделей бурякозбиральних комбайнів Європи та Америки, результати яких висвітлено у багатьох наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених, свідчать про значні втрати цукроносної маси в процесі збирання буряків цукрових. Причому основним джерелом цих втрат є незадовільне обрізання головок коренеплодів на корені. Отже, виникає потреба у проведенні наукових досліджень для обґрунтування необхідних інженерних рішень, що дають можливість зменшити втрати цукроносної маси і кількість залишків гички на головках коренеплодів. Результатом досліджень цієї роботи є експериментальне підтвердження гіпотези про нормальний розподіл висоти виступання головок коренеплодів над поверхнею ґрунту. Висновки. Визначено статистичні параметри нормального розподілу: математичне очікування m = 40…60 мм, стандартне квадратичне відхиленняВВ = 20…30 мм. Проведені на лабораторній установці експерименти та польові дослідження створили достатні передумови для розроблення нової системи автоматичного регулювання висоти обрізання головок коренеплодів на сучасних бурякозбиральних комбайнах, що забезпечить мінімальні втрати цукроносної маси.
Опубліковано
2019-12-25