Інноваційні підходи до створення системи виробництв біологічних засобів захисту рослин в Україні

  • В. Крутякова -

Анотація

Мета. Визначити принципи інноваційних підходів у виробництві засобів захисту рослин на основі мікробіопрепаратів та ентомофагів і запропонувати організаційну їх структуру виробництва в Україні. Методи. Теоретичне узагальнення, дослідження у прикладних мікробіології та ентомології, аналіз, синтез. Результати. Наведено розроблені ІТІ «Біотехніка» НААН основні технологічні й технічні методи та устаткування для виробництва на підприємствах різного рівня біологічних засобів захисту рослин (БЗЗР) та їх застосування у агроценозах, запропоновано загальну структуру системи біологічного захисту рослин в Україні. Акцентована увага на конкретних технологіях та устаткуванні для виробництва мікробіологічних препаратів різного масштабу: бактеріальних, грибних, вірусних, використанні нематод. Приділено увагу виробництву ентомологічних препаратів для захисту рослин від шкідників. Ці технології розроблені ІТІ «Біотехніка» НААН і можуть застосовуватися на спеціальних фабриках. Запропоновано наземні способи внесення БЗЗР в агроценози та з застосуванням авіації, що значно зменшує витрати праці. Для побудови системи виробництва БЗЗР в Україні розроблено принципи та схему адміністративнофункціональної взаємодії різних служб системи біозахисту в Україні, яка може бути використана для завдань різних рівнів. Висновки. Запропоновані інноваційні підходи розроблення, створення та використання БЗЗР в Україні, спираючись на систему біовиробництв цих засобів, дадуть можливість значно збільшити їх використання для захисту рослин в органічному виробництві та частку в інтегрованому захисті рослин.
Опубліковано
2019-12-25