Обгрунтування відновлення зрошення в Центральному Лісостепу з урахуванням тенденцій кліматичних змін

  • Р. Сайдак -
  • Я. Цвей -
  • Ю. Тараріко -

Анотація

Мета. Здійснити аналіз кліматичних змін у центральній частині Лісостепу, обґрунтувати доцільність відновлення і розширення зрошуваних меліорацій. Методи. Оцінку змін агрометеорологічних ресурсів території здійснювали методом математикостатистичного аналізу комплексних показників умов тепловологозабезпечення: кліматичний водний баланс і гідротермічний коефіцієнт. Дані стаціонарного досліду обробляли методами системного узагальнення, кореляційного, економічного, розрахунковопорівняльного аналізів. Результати. Клімат регіону визначається достатнім рівнем забезпечення тепловими ресурсами та нестійким зволоження. У результаті стійкого підвищення температурного режиму забезпеченість активними температурами повітря підвищилася від 2880оС до 3300–3500оС, сумарний річний дефіцит водного балансу збільшився до 150 мм. Унаслідок цього в регіоні у 32% випадків, тобто 3 роки з 10ти, спостерігаються сильно та середньо посушливі умови вегетаційного періоду. Коливання метеорологічних умов за роками безпосередньо впливає на рівень урожайності польових культур, зокрема пшениці озимої і буряків цукрових. Роки з високою урожайністю сільськогосподарських культур характеризуються близьким до оптимального рівнем природного вологозабезпечення. Установлено, що коефіцієнт варіації урожайності пшениці озимої за роками залежно від попередника і фону удобрення може досягати 39, буряків цукрових — 41%. Висновки. У лісостеповій зоні забезпечити повніше використання потенціалу наявних агрометеорологічних (тепло, світло) і хімікотехногенних ресурсів можна за умови регулювання водного режиму з обов’язковим урахуванням інших факторів, що визначають високий рівень ефективної родючості ґрунту. Так, природний фон чорнозему типового глибокого малогумусного в Правобережному Лісостепу забезпечує продуктивність пшениці озимої на рівні 4 т/га. За поліпшення умов живлення і зволоження максимальна врожайність культури підвищується в 1,7 раза, а за оптимізації усіх факторів вона може бути збільшена в 2,5 раза.
Опубліковано
2019-12-25