Напрями розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією Закарпаття

  • Г. Спаський -

Анотація

Мета. Оцінити стан зовнішньої торгівлі аграрних підприємств і підприємств харчової промисловості Закарпаття агропродовольчою продукцією та визначити напрями її розвитку. Методи. Аналітичний і порівняльний методи наукових досліджень. Результати. Установлено, що стримувальними чинниками посилення конкурентоспроможності регіональної агропродовольчої продукції на зовнішніх ринках є обмежена кількість видів експортоорієнтованої агропродовольчої продукції (зернові, насіння олійних культур, олії, частка яких у загальному експорті перевищує 60%); невідповідність окремих видів продукції міжнародним стандартам безпеки та якості продуктів харчування. Розширення ринків продажу українськими товаровиробниками й посилення конкурентних позицій на світовому ринку потребують істотного організаційного і технологічного оновлення виробництва, приведення технологічних процесів у відповідність до міжнародних ветеринарних і фітосанітарних вимог. Висновки. Для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі продовольством, продукцією сільського господарства та переробної промисловості в Закарпатті слід розбудовувати прикордонну інфраструктуру з боку України і країн ЄС. Установлено, що зовнішньоторговельна дiяльнiсть пiдприємств аграрного сектору потребує особливої уваги щодо якостi аграрної продукцiї та ефективностi її переробки. За якісних показників європейське продовольство є привабливішим для споживача за економiчними ознаками, що забезпечує конкурентні переваги.
Опубліковано
2019-12-25