Продуктивність короткоротаційної сівозміни з різними бобовими культурами на чорноземі типовому

  • С. Кудря -

Анотація

Мета. Зробити аналіз результатів багаторічних досліджень продуктивності різних польових сівозмін короткої ротації за умов лівобережної частини Лісостепу України. Методи. Загальнонаукові та спеціальні: довготривалий польовий — для визначення кількісних показників продуктивності короткоротаційних сівозмін і аналітичний. Результати. Визначено врожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах, а також розрахована продуктивність різних 4-пільних сівозмін. Підкреслено позитивну роль бобових попередників провідної зернової культури України — пшениці озимої. Виявлено, що використання гороху, сочевиці та вико-вівсяної сумішки у сівозмінах короткої ротації сприяє збільшенню врожайності зерна пшениці озимої та коренеплодів 3-ї культури сівозміни — буряків цукрових. Вплив перших культур сівозмін на врожайність культури на 4-й рік ротацій (ячменю ярого) дещо зменшується. Роль чистого пару в сівозмінах відома. Численними дослідженнями встановлено, що за умов недостатнього та нестійкого зволоження найкращим попередником для пшениці озимої є чистий пар. Паровий обробіток дає змогу практично за будь-яких погодних умов добре підготувати ґрунт, зберегти у ньому достатню кількість вологи та поживних речовин у доступній рослинам формі. Це допомагає одержувати високі врожаї пшениці озимої, але продуктивність 4-пільних сівозмін з цим попередником значно знижується. Насамперед, це відбувається через відсутність продукції у полі чистого пару. Висновки. За умов нестійкого зволоження лівобережної частини Лісостепу України на чорноземі типовому вищий вихід кормопротеїнових одиниць отримали у сівозмінах із соєю, горохом, сочевицею та вико-вівсяною сумішкою. Гіршим цей показник був у сівозміні з чиною. Низьку продуктивність мали сівозміни короткої ротації з кукурудзою на силос і квасолею. Дослідженнями виявлено значне зниження продуктивності сівозміни з чистим паром. Вона забезпечила мінімальну продуктивність через відсутність продукції у першому полі.
Опубліковано
2020-01-25