Зміна агрофізичних показників сірого лісового ґрунту за тривалого застосування органічних і мінеральних добрив

  • С. Дегодюк -
  • Е. Дегодюк -
  • О. Літвінова -
  • Ю. Боднар -
  • Н. Буслаєва -

Анотація

Мета. Вивчення зміни агрофізичних властивостей (щільності складення і загальної пористості) сірого лісового ґрунту під впливом абіотичних і антропогенних чинників на завершення 50-річного терміну ведення зерно-просапної сівозміни. Методи. Польовий (візуальні та фенологічні спостереження за фазами розвитку рослин), статистичне оброблення результатів досліджень, кореляційний аналіз. Результати. Наведено результати визначення щільності складення і загальної пористості сірого лісового ґрунту (2008–2010 рр.) та формування плужної підошви за фазами розвитку кукурудзи на силос. Характерною її ознакою є збільшення щільності і зниження пористості ґрунту до 8% порівняно з верхнім 0–20 см і нижнім 20–40 см шарами ґрунту. Визначено перманентність змін агрофізичних властивостей ґрунту залежно від коливань абіотичних чинників, що підтверджено результатами кореляційної залежності між ними. Доведено перспективність упровадження в польових сівозмінах відновлюваної і органічної систем удобрення, що забезпечують кращі агрофізичні властивості ґрунту. Упродовж вегетаційного періоду щільність складення ґрунту підвищувалася за органічної системи удобрення від 1,21 до 1,33 г/см3, за мінеральної системи удобрення — від 1,27 до 1,46 г/см3, відповідно коливання загальної пористості становило від 55 до 47%. Висновки. Установлено, що абіотичні чинники (температура і вологість ґрунту) є змінною величиною, яка впродовж вегетаційного періоду впливає на коливання показників щільності і пористості ґрунту. Перманентність змін підтверджено коефіцієнтами кореляційного зв’язку між абіотичними і антропогенними чинниками. Упродовж вегетаційного періоду кукурудзи щільність складення ґрунту підвищується, а загальна пористість знижується з ознаками оптимізації агрофізичних показників за застосування у сівозміні органічних добрив.
Опубліковано
2020-01-25