Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на структуру консистенції ендосперму зерна

  • О. Гораш -
  • Р. Климишена -

Анотація

Мета. Вивчити вплив позакореневого підживлення рослин під час вегетації мікродобривами Вуксал на різних фонах мінерального удобрення на якість пивоварного ячменю ярого за параметрами консистенції ендосперму зерна. Методи. Загальнонаукові: гіпотеза, абстрагування, моделювання, спостереження, порівняння, узагальнення, конкретизація; спеціальні: польовий — для встановлення різниць між варіантами досліду, оцінка дії факторів на пивоварну якість; лабораторний — технічний аналіз для визначення консистенції ендосперму зерна ячменю; математико-статистичний — дисперсійний багаторанговий критерій Дункана для оцінки дії факторів, включених в експеримент. Результати. Показано ефективність позакореневого підживлення рослин мікродобривами Вуксал, яка полягає в стабілізації пивоварної якості вирощеного врожаю. Установлено залежність структури консистенції ендосперму зерна від технологічної схеми задіяного агрозаходу. Висновки. Максимальних результатів досягнуто за схеми 3-разового застосування позакореневого підживлення рослин ячменю мікродобривами Вуксал Р Мах у фазі кущіння, Вуксал Grain — у фенофазах вихід у трубку і на початку цвітіння. На фоні мінерального живлення N30P45K45 за 1-разової норми 1,5 л/га отримано найменшу кількість напівскловидних зерен — 3%, на фоні N60P90K90 за 1-разової норми 2 л/га найменша кількість напівскловидних зерен становила 4,2%. Дворазове застосування позакореневого підживлення рослин ячменю у фенофазах вихід у трубку і на початку цвітіння мікродобривом Вуксал Grain сприяло також поліпшенню пивоварної якості зерна. На фоні мінерального удобрення N30P45K45 напівскловидних зерен було менше на 3,5% порівняно з контролем, де показник становив 4,2%, на фоні мінерального удобрення N60P90K90 такого зерна було 5,8%, що менше на 5%, ніж у контрольному варіанті.
Опубліковано
2020-01-25