Застосування біологічного методу для захисту лісу і лісових насаджень в Україні

  • В. Крутякова -
  • О. Гулич -
  • Л. Янсе -

Анотація

Мета. Дослідити динаміку процесів ураження та втрат лісів і лісових насаджень України від шкідників і хвороб лісу, залежності цих процесів від застосування засобів захисту лісу, насамперед, біологічних, а також визначити перспективи біологічного методу захисту в контексті переходу України до сталого лісокористування. Методи. Аналітичні, економіко-статистичні, порівняльного аналізу, графічні, картографічні. Результати. Проведене дослідження щодо поширеності захворювань і уражень шкідниками лісів України, методів захисту лісу і практики їх застосування засвідчило різке зростання втрат дерев від пошкоджень шкідливими комахами і хвороб лісу. Частка таких збитків досягала у деякі роки (2013, 2015) 48–49% від загальних утрат лісу, та абсолютних площ загибелі лісу в 4–5 разів більше порівняно з 1995–2000 рр. при загальному зниженні застосування засобів захисту лісу від шкідників і хвороб, передусім біологічних. У 1995 р. захист лісу проводили на 68,9% площ осередків шкідників і хвороб лісу, з них біологічними препаратами — 78,9%, у 2000–2005 рр. — лише на 39% уражених площ. У 2010 р. площі, на яких здійснювали заходи із захисту лісу, не перевищували 12–18% від уражених шкідниками і хворобами, а в останні 3 роки вони зменшилися до 4–5%. Причому площі застосування біологічних засобів захисту скоротилися майже у 7–8 разів. Висновки. Україні слід повернутися до позитивного досвіду застосування екологічно безпечних методів захисту рослин на новій технологічній і організаційній основі. Науковці та практики мають розробити: ефективні та безпечні моделі захисту лісів від хвороб і шкідників; загальну довготермінову стратегію застосування біологічного та інтегрованого методів захисту рослин, зокрема щодо лісів; механізми підтримки та надання преференцій для біологічного методу захисту з поступовим переходом до екологічно безпечних технологій догляду за лісами і лісовими насадженнями.
Опубліковано
2020-01-25