Методологічні основи побудови інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів

  • В. Лисенко -
  • І. Чернова -

Анотація

Мета. Розроблення методологічних основ побудови інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів. Методи. Системний аналіз, когнітивний підхід, нечітка логіка, нейронні мережі. Результати. Розроблено інтелектуальну систему керування виробництвом ентомофага бракон (Habrobracon hebetor) та загальну послідовність її побудови. Визначено структуру системи, яка є 2-рівневою комп’ютерно-інтегрованою, критерії ефективності керування на нижньому та верхньому рівнях. Нижній рівень реалізовано автоматичною підсистемою керування у режимі реального часу абіотичними параметрами постадійного розвитку комах (температурою та відносною вологістю повітря) на основі персонального комп’ютера, вимірника-регулятора ТРМ202 ОВЕН, SCADA програми OWEN PROCESS MANAGER, автоматичного перетворювача інтерфейсу USB/RS-485. Верхній рівень — підсистемою підтримки ухвалення рішень, яка містить користувальницький інтерфейс MATLAB, бази знань і даних модуля логічного висновку. Підсистема підтримки ухвалення рішень реалізована експертними підсистемами нечіткого висновку для оцінки якості ентомологічної продукції та прибутку її виробництва, нечіткою когнітивною картою для формалізації слабоструктурованих завдань, гібридною мережею для формування керуючих впливів у виробництві ентомофагів. Висновки. Науково обґрунтовано загальну послідовність побудови інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів. Основною перевагою системи є формування стратегій керування, що в умовах невизначеності максимізують прибуток виробництва ентомологічної продукції, забезпечуючи при цьому її необхідну якість.
Опубліковано
2020-01-25