Особливості формування водно-теплового режиму осушуваних ґрунтів в умовах змін клімату

  • Г. Воропай -
  • М. Яцик -
  • Н. Мозоль -
  • М. Стецюк -
  • М. Зосимчук -

Анотація

Мета. Установити особливості формування водно-теплового режиму осушуваних ґрунтів і можливості комплексного регулювання водно-теплового режиму кореневого шару ґрунту для створення оптимальних умов вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату. Методи. Аналіз та узагальнення знань щодо впливу теплового режиму ґрунту на вирощування сільськогосподарських культур на осушуваних землях, емпіричні — експеримент і спостереження на дослідних ділянках меліоративних систем, математичне моделювання та обробка експериментальних даних. Результати. За результатами натурних досліджень визначено, що з глибиною температурний режим ґрунту тісно залежить від рівня ґрунтових вод. Найбільше ця залежність проявляється, починаючи з глибини 20 см, у верхньому шарі (до 5 см) — досить істотний вплив температури приземного шару повітря. Різниця в температурі ґрунту на глибині 5 та 20 см в окремі періоди сягає 3оС (за температури ґрунтових вод від 9,5 до 10,3оС), а найбільші коливання температури у верхньому шарі ґрунту спостерігаються на глибині 5 см. Для нижніх горизонтів ґрунту (30–50 см) вплив температури приземного шару повітря значно зменшується і тому існує його тісна залежність від температурного режиму та рівня ґрунтових вод. Установлено, що використання регульованого рівня ґрунтових вод є одним з методів регулювання теплового режиму, що дає змогу створити оптимальні умови вирощування сільськогосподарських культур способом комплексного регулювання водно-теплового режиму в кореневому шарі ґрунту. Висновки. Проведені дослідження свідчать про можливість забезпечення сприятливих температурних умов ґрунту на період сівби, мінімізації шкідливої дії пізніх весняних приморозків і створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських культур упродовж вегетації способом комплексного регулювання водно-теплового режиму в кореневому шарі ґрунту.
Опубліковано
2020-01-25