Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок басейну р. Західний Буг за рівнем забрудненості (на прикладі р. Гапа)

  • А. Яцик -
  • І. Яцик -
  • І. Гопчак -
  • Т. Басюк -

Анотація

Мета. Виконати оцінку стану поверхневих вод р. Гапа за рівнем забрудненості. Методи. Загальну оцінку рівня забрудненості води річки здійснено за допомогою методики розрахунку коефіцієнта забрудненості. Величина коефіцієнта забрудненості характеризує кратність перевищення нормативів у частках граничнодопустимої концентрації. За допомогою отриманих числових значень коефіцієнта забрудненості можна оцінити стан води за рівнем забрудненості. Установлено, що впродовж усього періоду досліджень, відхилення від норми граничнодопустимої концентрації простежуються за такими показниками: біологічне споживання кисню (БСК5), уміст амонію, нітритів, фосфору, марганцю, заліза загального. Дослідження проведено за середньорічними значеннями гідрохімічних показників за період 2014–2018 рр. на затвердженому пункті державного моніторингу якості води р. Гапа (2 км вище від гирла річки, нижче оз. Ягодинське). Результати. На підставі узагальнення, систематизації та аналізу результатів режимних спостережень служб моніторингу якості поверхневих вод виконано оцінку стану поверхневих вод р. Гапа за рівнем забрудненості. Установлено, що найбільший вплив на функціонування річкової екосистеми здійснює антропогенний чинник, порушуючи при цьому природний стан водотоку, привносячи невластиві компоненти, що безпосередньо погіршують її якість. Висновки. Установлено, що стан води в р. Гапа за рівнем забрудненості нині відповідає ІІІ класу якості, що характеризує поверхневі води як «помірно забруднені». Визначення рівня забрудненості води р. Гапа має велике значення для оцінки екологічного стану в басейні р. Західний Буг, основних напрямів водоохоронної діяльності, оздоровлення екологічного стану кожного водного об’єкта та встановлення екологічних нормативів якості води.
Опубліковано
2020-01-25