Вірусні хвороби рослин в агроценозах і лісових екосистемах: діагностика та профілактика

  • О. Фурдичко -
  • А. Бойко -
  • О. Дем’янюк -
  • В. Цвігун -

Анотація

Мета. Провести аналіз уже відомих результатів вірусологічних досліджень та дослідити вірусні хвороби в агроценозах і лісових екосистемах. Методи. Використано спектр методів, який містив візуальну діагностику, імуноферментний аналіз у різних модифікаціях, виділення тотальної РНК із рослинного матеріалу, очищення кДНК, форез нуклеїнових кислот, ЗТ-ПЛР і метод статистичної обробки даних. Результати. Проаналізовано результати вітчизняних та іноземних досліджень за напрямом фітовірусології. Проведено спільні дослідження Інституту агроекології і природокористування НААН та Націо­нального університету біоресурсів і природокористування України щодо профілактики вірусних інфекцій рослин за використання композиції грибів базидіоміцетів. Для оздоровлення рослин від вірусних хвороб було задіяно процеси імітованої мікрогравітації. Висновки. З урахуванням наукової, екологічної та соціальної значущості біологічної безпеки в агропромисловому комплексі як важливої умови збалансованого розвитку України та виробництва якісної продукції харчування сільське та лісове господарства мають базуватися передусім на використанні якісного безвірусного сертифікованого посівного матеріалу стійких сортів. Тому актуальним є питання створення депозитарію основних вірусів, які уражають сільськогосподарські і лісові культури, та наукового центру «Вірус», що й було ініційовано на засіданні Бюро Президії Національної академії аграрних наук України 18 вересня 2019 р.
Опубліковано
2020-02-25