Вплив забур’яненості посівів соняшнику на водний режим ґрунту

  • С. Танчик -
  • А. Бабенко -

Анотація

Мета. Визначити вплив різних систем основного обробітку ґрунту та засобів захисту посівів соняшнику від бур’янів на запаси доступної вологи в ґрунті і продуктивність культури. Методи. Польовий, статистичний (статистична обробка результатів досліджень), порівняльно-розрахунковий. Досліди проводили відповідно до загальноприйнятих методик у землеробстві. Результати. Дослідженнями встановлено, що запаси доступної вологи залежать від технології основного обробітку ґрунту та наявності бур’янів у посівах. Це дає підставу стверджувати, що основний обробіток ґрунту є одним із дієвих заходів накопичення вологи та знищення бур’янів. У період сівби соняшнику найвищі запаси доступної вологи у шарах ґрунту 0–10 см та 0–100 см були за безполицевих обробітків. За таких обробітків формується оптимальна будова оброблювального шару, подрібнені рослинні рештки пшениці озимої створюють мульчувальний шар на поверхні ґрунту, який захищає від надмірного випаровування вологи. Під час оранки здійснюється кришення, розпушування і перевертання, обертання оброблювального шару ґрунту. Такі технологічні процеси сприяють посиленому випаровуванню доступної вологи з ґрунту, особливо у весняний допосівний період. Висновки. Під час догляду за посівами істотно зменшується негативний вплив бур’янів на ріст, розвиток і продуктивність культурних рослин. В умовах Правобережного Лісостепу України найбільш економічно доцільно та екологічно безпечно вирощувати соняшник за безполицевого основного обробітку ґрунту (чизельний обробіток на глибину 25–27 см). Догляд за посівами соняшнику слід здійснювати проведенням досходового і післясходового боронувань зубовими боронами у фазі «білої ниточки» бур’янів. Гербіцид Фюзілад форте потрібно вносити у фазі 2–4-х листків у малорічних і за висоти 10–15 см багаторічних злакових бур’янів у нормі 0,5 л/га стрічкою до 15 см.
Опубліковано
2020-02-25