Оцінка ступеня контамінації мікроміцетами та мікотоксинами кормів у скотарській галузі України за останні роки

  • О. Куцан -
  • О. Оробченко -
  • М. Ярошенко -
  • І. Герілович -

Анотація

Мета. Дослідити ступінь контамінації, видову належність мікроміцетів і вміст мікотоксинів (афлатоксину В1, стеригматоцистину, зеараленону, патуліну) у кормах для великої рогатої худоби за 2018 і І півріччя 2019 рр. та провести ретроспективний аналіз забрудненості кормів мікроміцетами за останні 5 років. Методи. Мікологічні та мікотоксикологічні дослідження проведено відповідно до загальноприйнятих і розроблених у лабораторії токсикологічного моніторингу методик визначення. Результати. За визначення ступеня контамінації мікроміцетами у 87-ми пробах кормів для великої рогатої худоби у 2018–2019 рр. перевищення максимально допустимого рівня (МДР) виявлено у 73,6% проб. Основними були: комбікорми — 23,4%, монокорми та силос — відповідно по 18,7, солома — 10,9, сіно — 7,8%. Основними забруднювачами кормів були мікроміцети родини Mucoraceaе — 25,6% та родів: Aspergillus Mich. — 24,7, Penicillium Linc. — 9,5, Fusarium Linc. — 3,3, інших родів — 36,9%. На вміст мікотоксинів дослідили 35 проб кормів, лише в одній пробі комбікорму було визначено наявність зеараленону — 0,88 мг/кг, що на 76% перевищує МДР. Афлатоксин В1, стеригматоцистин, патулін і зеараленон були за межами визначення методу і не перевищували МДР. Висновки. Ступінь контамінації мікроміцетами кормів для великої рогатої худоби у 2018 та І півріччі 2019 рр. залишався високим, зокрема недоброякісні (вище МДР) становили 73,3 та 73,8% відповідно. Основними забруднювачами кормів були плісеневі сапрофіти родини Mucoraceaе — 25,6% та родів: Aspergillus Mich. — 24,7, Penicillium Linc. — 9,5, Fusarium Linc. — 3,3, інших родів — 36,9%. Наявність афлатоксину В1, стеригматоцистину, патуліну і зеараленону у кількостях вище МРД у 34-х пробах кормів виявлено не було. Лише у пробі комбікорму визначено зеараленон — 0,88 мг/кг корму, що на 76% перевищує МДР. У 2014–2017 рр. ступінь забрудненості мікроскопічними грибами недоброякісних кормів становила 51–88%.
Опубліковано
2020-02-25