Обґрунтування впливу робочих органів зернозбиральних комбайнів на пошкодження і якість насіння

  • Д. Дерев’янко -
  • О. Сукманюк -
  • В. Сарана -
  • О. Дерев’янко -

Анотація

Мета. Обґрунтувати можливості покращення якості насіння через зниження його пошкодження на всіх стадіях процесу збирання, обробляння, підготовлення і сівби та розробити обладнання для реалізації цих процесів у виробництві. Методи. Теоретичні дослідження і розрахунки виконували через математичне моделювання роботи технічних засобів і технологічних процесів. Використовували основні закони механіки і сучасні методи комп’ютерних розрахунків. Експериментальні дослідження виконували в лабораторно-виробничих умовах із використанням натурних зразків і технічних засобів за розробленими і стандартними методиками. Результати. Проведено дослідження щодо вивчення міцності та руйнування, тобто макротравмування зернівок залежно від механічних впливів, зусиль і напружень. Визначено, як зовнішні засоби впливають на виникнення і розповсюдження деформацій і тріщин та скільки їх при певному навантаженні досягає критичної довжини. Виникнення і напрям утворення тріщин і їх кількості у більшості випадків залежать від направлення дії зовнішніх сил і внутрішніх біологічних особливостей зернівки. На міцність зернівки, крім тріщин, мають також істотний вплив мікротравми зародка, ендосперму та насіннєвої і квіткової оболонок. Як незалежні параметри, за допомогою яких оптимізуємо енергію прискорення зернівки для мінімізації деформацій та мікротравмування насіння, прийнято кутове та поступальне прискорення деформації об’єму частини зернівки і кутове прискорення у точці зіткнення зернівки зі сферичною поверхнею робочого органу. Проведено теоретичні розрахунки та обґрунтовано вплив барабанних і роторних молотильних апаратів на деформацію і пошкодження насіння. Висновки. Розрахунки і графічні залежності підтверджують висновок експериментально-виробничих досліджень: макро- і особливо мікротравмування насіння пшениці озимої та жита при збиранні роторним молотильним апаратом значно менше, ніж за використання барабанного, що істотно впливає на якість насіння.
Опубліковано
2020-02-25