Дослідження зберігання хижого кліща Amblyseius swirskii за умови зниженої температури

  • В. Крутякова -
  • І. Лімарь -

Анотація

Мета. Визначити вплив термінів зберігання кліща амблісейуса Свірського за температури від 0 до 10°С на біологічні та технологічні показники культури. Методи. Загальноприйняті в технічній ентомології та акарології методи утримання та відтворення штучних популяцій кліщів. Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних: центральний композиційний рототабельний план, регресійний аналіз. Результати. Проведені експерименти продемонстрували зниження життєздатності хижого кліща амблісейуса Свірського при збільшенні терміну зберігання в умовах зниженої температури. Мінімізації втрат хижака вдається досягти за температури зберігання близько 6°С. Життєздатність кліща за таких умов залишається на оптимальному (близькому до контролю) рівні за умов зберігання не більше 8-ми діб. Двофакторний експеримент дав можливість отримати відповідний аналітичний вираз — виживаність залежно від терміну зберігання і температури. Показники плодючості самок амблісейуса Свірського після попереднього зберігання за цієї температури протягом 8-ми діб залишаються на оптимальному рівні. Показано вплив низьких температур зберігання на міграційну активність кліщів — вона зменшується, починаючи з 8-ї доби зберігання. При утриманні в умовах зниженої температури до 8-ми діб хижаки зберігають міграційну активність на прийнятному для практичного застосування рівні. Висновки. Оптимальною температурою зберігання, за якої будуть найменші втрати амблісейуса Свірського, є 6°С. Максимальний термін зберігання кліща за цієї температури — 8 діб. За таких умов зберігання життєздатність біоматеріалу наближається до контрольних показників. Міграційна активність лишається на рівні, припустимому для використання хижака у закритому ґрунті. Це забезпечує ефективне застосування амблісейуса Свірського як агента біологічного методу боротьби.
Опубліковано
2020-02-25