Вплив добрив на мікрофлору ґрунту і ризофлори гірчиці

  • С. Булигін -
  • Н. Коцарева -
  • А. Коваленко -

Анотація

Мета. Визначення впливу добрив на видовий склад мікрофлори ґрунту під гірчицею. Методи. Висівання насіння гірчиці здійснювали в картонній ємності площею 142 см2, які заповнювали чорноземом типовим. Контроль показників ґрунту проводили двічі: до посіву (автохтонна мікрофлора) і в кінці вегетації гірчиці. Аналіз мікрофлори чорнозему типового проводили вирощуванням колоній мікроорганізмів ґрунту на твердих поживних середовищах методом розведення. Результати. Після культивування гірчиці у варіанті без унесення добрив кількість колоній зменшилася до 75, за внесення нативної форми нітроамофоски — до 88, наноструктурованих форм нітроамофоски — до 79. На середовищі ГРМ в аналізованому зразку ґрунту до висівання відзначали зменшення кількостi колоній бактерій від 53 (розведення 10–4) до 12 (розведення 10–6). Вирощування гірчиці без унесення добрив призвело до зниження до 20-ти колоній, 7-ми колоній і 3-х колоній бактерій за розведення 10–4, 10–5, 10–6. З унесенням добрив кількість колоній після інкубації була вищою, ніж без їх застосування. Таку саму тенденцію відзначено і за кількістю мікроорганізмів. Після інкубації без унесення добрив і наноструктурованих форм нітроамофоски кількість колоній і бактерій знизилася за розведення 10–2 у 6 разів, а без унесення нативної форми нітроамофоски — у 5,4 раза. Висновки. Установлено позитивний вплив на мікрофлору ґрунту внесення наноструктурованих форм нітроамофоски, якi дають змогу зберігати корисні мікроорганізми, що сприяють формуванню біоценозу мікроорганізмів у кореневій і прикореневій зонах рослин, пригніченню патогенної мікрофлори, підвищенню родючості ґрунту порівняно з нативною формою добрив.
Опубліковано
2020-03-25