Технологічні аспекти створення інтенсивних насаджень у Лісостепу України

  • О. Кіщак -
  • І Гриник -
  • Л. Барабаш -
  • Ю. Кіщак -

Анотація

Мета. Здійснити порівняльну оцінку ефективності вирощування черешні в сучасних інтенсивних садах із використанням кращих вітчизняних і зарубіжних великоплідних сортів, високопродуктивних підщеп, нових форм крон за оптимально щільних схем розміщення дерев. Методи. Польові, лабораторні, порівняльні та статистичні. Результати. Установлено, що дерева сорту Регіна в насадженнях на підщепі Гізела 5 відзначалися нижчими темпами росту, тому мали в 1,2 раза менший об’єм крони порівняно з деревами на середньорослих підщепах Гізела 6 та ВСЛ-2. Обрізування дерев із веретеноподібною кроною порівняно з округлою малогабаритною потребувало в 1,3–1,6 раза більше часу, унаслідок чого технологічні витрати праці на одиницю площі зростали в 1,8–2,2 раза. Аналогічних витрат потребували сади із багатовісною сплощеною кроною. За питомою продуктивністю дерева сорту Регіна на підщепах Гізела 5 та Гізела 6 в усіх конструкціях саду виявилися в 3,6–6,0 разів менш урожайними, ніж дерева сортів Мелітопольська мирна, Талісман і Аннушка. Найнижчу продуктивність дерев (0,5–0,7 кг/м3) відзначено в усіх насадженнях із веретеноподібною кроною, тому останню недоцільно застосовувати в садах із використанням сортів класичної селекції. Висновки. Розроблено високопродуктивні конструкції насаджень сортів Талісман і Аннушка на середньорослій підщепі ВСЛ-2 зі щільністю садіння 889 дерев/га і формуванням округлої малогабаритної крони, які в 6 – 7-річному віці забезпечують конкурентоспроможний рівень урожайності (12,6 т/га) та рентабельності (120 – 187%). Середня маса плодів у цих садах становить 8,6–9,6 г із середнім діаметром 27–28 мм. Товарність продукції — 79,8–85,6%. У садах черешні сорту Регіна на підщепах Гізела 5 та Гізела 6 забезпечується високий рівень товарності продукції (86–87,6%), проте через низьку продуктивність (2,3–3,3 т/га) вони є збитковими і не рекомендуються для Лісостепу України.
Опубліковано
2020-03-25