Вплив підгодівлі бджіл на продукування воску

  • О. Міщенко -
  • О. Литвиненко -
  • Д. Криворучко -

Анотація

Мета. Вивчити вплив вуглеводного та білкового кормів на продукування воску бджолами української степової й карпатської порід. Методи. Лабораторні, біохімічні методи дослідження застосовували для визначення змін вмісту азоту в тканинах бджіл за різних умов досліду, статистичні — виявляли середні величини та їх відхилення, аналітичні — огляд літератури, аналіз результатів досліджень. Матеріалом для досліджень були тканини бджіл. У лабораторних умовах зразки бджіл препарували для приготування гомогенатів тканин і проводили біохімічні аналізи проб бджіл на вміст азоту. Об’єктом дослідження були медоносні бджоли, стільники, перга, бджолине обніжжя, розплід. Бджолині сім’ї української степової та карпатської порід утримували у типових 20-рамкових вуликах за однакових умов догляду. Результати. Отримано експериментальні результати, що ґрунтуються на виявленні закономірностей впливу білкових кормів на продукування воску та на фізіо­лого-біохімічні показники у тканинах медоносних бджіл. Установлено, що завдяки використанню білкової підгодівлі рівень продукування воску у бджіл зростає. Зокрема, підгодівля бджолиних сімей дослідних груп пергою в поєднанні з медом у весняно-літній період зумовила збільшення продукування воску бджолами української степової та карпатської порід. Висновки. Завдяки білковій підгодівлі бджіл рівень продукування воску у них зростає. Зокрема, підгодівля бджолиних сімей дослідних груп порівняно з контролем пергою в поєднанні з медом (1:1) у весняно-літній період зумовила збільшення продукування воску бджолами української степової породи на 0,26 кг (td=2,48) та відповідно на 0,29 кг (td=2,45) у бджіл карпатської породи.
Опубліковано
2020-03-25