Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивність молочної худоби

  • М. Бащенко -
  • О. Бойко -
  • О. Гончар -
  • Ю. Сотніченко -
  • Є. Ткач -

Анотація

Мета. Вивчити вплив генотипу батьків і параметрів мікроклімату на продуктивність молочної худоби. Методи. Аналіз експериментальних досліджень з питань застосування ефективних методів селекції, дослідження мікроклімату, оцінки продуктивних якостей тварин за утримання в різних типах приміщень. Результати. Формування генетичного потенціалу молочних порід детермінується племінною цінністю бугаїв-плідників. Частка впливу плідника на ознаку «надій» становить 16,4–34,5%, а на вміст жиру в молоці — 15,3–20,1% (Р<0,001). Одним із чисельних факторів, що впливають на формування продуктивності сільськогосподарських тварин, є параметри мікроклімату приміщень, де їх утримують. У холодний період року найбільш проблемними щодо комфортності є періоди тривалих морозів. За безприв’язного утримання корів зниження надоїв унаслідок морозів сягало 1,5 кг на добу. Сила впливу температурного режиму та швидкості руху повітря в загальній фенотиповій мінливості рівня надою та виходу молочного жиру за враховану лактацію відповідно становила 33,6 (Р<0,001) і 29,4 (Р<0,05) та 35,3 (Р<0,001) і 28,3% (Р<0,05). Установлено, що для підвищення рентабельності племінного тваринництва мікроклімат приміщень потребує значного поліпшення в зимово-літній період року, за природної припливно-витяжної системи вентиляції. Висновки. Кількісні та якісні показники молочної продуктивності корів вітчизняних порід детермінуються племінною цінністю та лінійною належністю бугаїв-плідників, яких використовують для відтворення маточного поголів’я. Сприятливий мікроклімат потрібно розглядати як важливий фактор реалізації генетичних задатків молочної худоби за чистопородного розведення.
Опубліковано
2020-03-25