Вплив анаеробного зброджування органічних відходів на зміну вмісту біогенних елементів у ефлюенті біогазової установки

  • Є. Скрильник -
  • А. Кутова -
  • В. Гетманенко -

Анотація

Мета. Установити вплив анаеробного зброджування сировини рослинного і тваринного походжень на зміну вмісту біогенних елементів у рідкій і твердій фракціях ефлюенту після отримання біогазу. Методи. Аналітичні, розрахунково-порівняльні, математико-статистичні. Результати. Установлено, що перетворення органічних сполук у процесі анаеробного зброджування зумовлює лужну реакцію біогазового ефлюенту. Порівнюючи зразки рідкої фракції (фугату) та твердої фракції (дігестату) відходу виробництва біогазу з різної сировини (жому, кукурудзяного та соргового силосу), встановлено, що вміст азоту та калію в зразках фугату перевищує відповідні показники дігестату, але вміст фосфору є вищим у дігестаті (майже удвічі). За вмістом біогенних елементів ефлюент після анаеробного збродження силосу переважає відходи після переробки жому. Рідка і тверда фракції відходів біогазової установки збагачені амонійним азотом порівнянo з вихідною сировиною більше на 40–60% залежно від виду сировини. Фугат містить менше 5% сухої речовини і основну кількість калію. До 80% масової частки азоту в фугаті становить його амонійна форма. На фоні низької зольності дігестату вміст загального вуглецю високий (понад 30%). Висновки. Досліджувані відходи біогазових установок, що працюють на сировині рослинного та тваринного походжень за агрохімічними показниками не поступаються іншим сировинним ресурсам і мають високий удобрювальний потенціал, особливо на кислих ґрунтах, з огляду на їх лужну реакцію. Відходи біогазових установок характеризуються низькою зольністю та високим умістом загального вуглецю, що підтверджує їхню цінність для потенційного гумусоутворення в ґрунтах.
Опубліковано
2020-03-25