Екологічна оцінка сортів гарбуза мускатного за основними господарсько-цінними показниками в умовах Лісостепу України

  • О. Хареба -
  • В. Хареба -
  • В. Кокойко -

Анотація

Мета. Підібрати високопластичні і стабільні за продуктивністю та якістю плодів сорти гарбуза мускатного для вирощування в умовах Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. Дослідження проводили впродовж 2013–2017 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», яка розташована в північно-східній частині Правобережного Лісостепу. Вивчали сорти гарбуза великоплідного (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) Доля (контроль), Яніна, Гілея, Диво. Досліди закладали згідно з методикою [11]. Біохімічні дослідження проводили за стандартизованими методиками: загальний цукор — за Бертраном; провітамін А (каротин) — за Муррі. Визначали загальну та специфічну адаптивні здатності генотипу (ЗАЗ і САЗ), відносну стабільність генотипу (Sgi), пластичність (bi) (реакція генотипу на варіювання умов середовища), селекційну цінність генотипу (СЦГі) за методиками О.В. Кільчевського, Л.В. Хотильової та Еберхарда-Рассела. Результати. Проведено оцінку екологічної пластичності й стабільності сортів гарбуза мускатного за врожайністю плодів, умістом у них провітаміну А та загального цукру в умовах Лісостепу України. Висновки. За результатами проведених досліджень, цінними виявилися сорти гарбуза мускатного Доля та Диво, які відзначалися високими показниками адаптивності за загальною урожайністю плодів на рівні 34,5–37,3 т/га, загальною адаптивною здатністю (ЗАЗ) — 2,7 і 5,5, селекційною цінністю генотипу (СЦГі) — 18 і 19,6. Крім того, сорти гарбуза мускатного Доля та Диво характеризувалися високими умістом у м’якуші плодів загальних цукрів — 7,3 і 6,4%, загальною адаптивною здатністю (ЗАЗ сорту Доля — 1,2), високою стабільністю (Sgi сорту Диво — 2,7% ) та селекційною цінністю генотипу (СЦГі сорту Диво — 5,3). Цінними за вмістом провітаміну А виявилися сорти Доля та Диво (8,3 і 10,7 мг/100 г) з високими показниками ознаки за загальною (ЗАЗ) — 0,3 і 2,6 і специфічною (САЗ) — 0,2 і 0,6 адаптивною здатністю, стабільністю (Sgi) — 5,8% і 7,3 та селекційною цінністю генотипу (СЦГі) — 7 і 8,4.
Опубліковано
2020-03-25