Ефективність мікробних препаратів за різних систем удобрення сільськогосподарських культур

  • В. Волкогон -
  • С. Дімова -
  • К. Волкогон -
  • В. Сидоренко -

Анотація

Мета. Дослідити ефективність мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур у сівозміні за різних систем удобрення. Методи. Польового досліду, статистичні. Результати. Застосування мікробних препаратів для передпосівної інокуляції насіння сільськогосподарських культур сприяло зростанню продуктивності агроценозів, проте ефективність агрозаходу залежала від систем удобрення. Урожайність картоплі, ячменю і гороху збільшувалася від бактеризації за їх вирощування по невисоких і середніх у досліді мінеральних агрофонах, і особливо за поєднання добрив із дією та післядією 5 т/га пшеничної соломи та проміжного люпинового сидерата. Передпосівна бактеризація пшениці озимої була ефективною за всіх досліджуваних норм туків і підсилювалася на фоні післядії соломи й зеленого добрива. За органічних систем удобрення ефективність мікробних препаратів залежала від виду органічного добрива. Невисокий стимулювальний ефект біопрепарати забезпечували по фону 5 т/га соломи. У рік прямої дії 40 т/га підстилкового гною великої рогатої худоби ефективність бактеризації нівелювалася, у наступні роки (за післядії добрива) прирости врожаїв були достовірними, проте найменшими серед досліджуваних агрофонів. Високий стимулювальний ефект відзначено при вирощуванні бактеризованих рослин по сидеральному агрофону та за поєднання соломи із сидеральною біомасою. Висновки. Використання мікробних препаратів для передпосівної бактеризації насіння є ефективним агрозаходом у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, проте їх вплив на продуктивність агроценозів залежить від систем удобрення.
Опубліковано
2020-06-25