Адаптивність літніх сортів яблуні до змін клімату у правобережному Лісостепу України

  • Т. Кондратенко -
  • П. Кондратенко -

Анотація

Мета. Всебічно дослідити нові сорти яблуні літнього строку достигання і виділити ті, що є високоадаптованими до умов Правобережного Лісостепу України у період потепління клімату і забезпечують продукцію високих споживчих якостей. Методи. Протягом 2011–2018 рр. на Київщині досліджували літні сорти яблуні: Папіровку (к), Ерлі Голд, Мантет, Пристіне у не­зрошуваному насадженні первинного сортовивчення, закладеному 2010 р. однорічками на підщепі 54–118 за схемою садіння 4×3 м, а також аналізували метеоелементи (температуру повітря, опади), зафіксовані за цей період метеостанцією Інституту садівництва НААН DАVIS. Використано методи: польовий, лабораторний, порівняння, статистичний, узагальнення. Результати. Встановлено, що тенденція зростання теплозабезпечення вегетаційного періоду в Київській області зберігається в останні 8 років. Значно збільшилася і сума активних температур (на 389°С), яка припадала на багаторічну дату настання знімальної стиглості яблук контрольного сорту Папіровка. Аналізований період характеризувався дефіцитом опадів і частою повторюваністю стрес-факторів. За таких умов розпукування генеративних бруньок, початок цвітіння, знімальна стиглість плодів випереджали середні багаторічні терміни відповідно на 15±5, 12±4 та 16±7 діб відповідно. Досліджувані сорти відрізнялися за стійкістю до біо- та абіотичних чинників (8,5–9,0 балів), відзначалися високою скороплідністю (2–3 рік), нестабільним плодоношенням і різними темпами нарощування врожайності дерев у молодому насадженні. Рослини Ерлі Голд менше за інші сорти реагували на стрес-фактори пізньовесняного і літнього періодів у Правобережному Лісостепу і щорічно формували середній чи високий врожай плодів кращих споживчих якостей. Висновки. Новий сорт яблуні Ерлі Голд є перспективним літнім сортом, придатним для виробничого випробування у Лісостепу України, як високоадаптований до підвищеного теплозабезпечення вегетаційного періоду і дефіциту опадів, здатний формувати якісну продукцію в умовах істотних змін клімату.
Опубліковано
2020-06-25