Вплив поверхневого поліпшення гірських і заплавних луків Карпат на їх продуктивність та якість корму

  • В. Кургак -
  • М. Волощук -
  • У. Карбівська -
  • В. Мартищук -

Анотація

Мета. Визначити особливості формування продуктивності, хімічного складу, поживної цінності та енергоємності трав’яних кормів залежно від заходів поверхневого поліпшення луків гірсько-лісового поясу Карпат. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичний. Результати. Показано, що продуктивність у середньому за 3 роки досліджень за виходом з 1 га сухої маси за сінокісного використання становила 2,15–4,77 т, за багатоукісного — 1,95–4,11 т. За сінокісного режиму використання найбільшою продуктивність була за підсівання суміші злакових трав на фоні N60P30K60, за багатоукісного — підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60, що відповідно на 12 і 85% більше, ніж у варіантах без підсівання та на 122 і 111% більше, ніж у варіантах без поверхневого поліпшення. Найкращу рівномірність розподілу врожаю біомаси за укосами отримано за багатоукісного використання у варіанті з підсіванням конюшини повзучої на фоні внесення P30K60, коли частка 1-го укосу становила 39%, 2-го — 33, 3-го — 28% з нерівномірністю, вираженою коефіцієнтом варіації 18%. Із заходів поверхневого поліпшення на якість корму за хімічним складом, збільшуючи насамперед уміст сирого протеїну, впливало внесення N60P30K60 або 15 т/га гною, за багатоукісного використання — підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60. Незалежно від заходів поверхневого поліпшення більшим умістом сирого протеїну, кращою енергоємністю та поживністю трав’яного корму характеризувався багатоукісний (імітація пасовищного) режим використання, ніж сінокісний. Висновки. За поверхневого поліпшення луків гірсько-лісового поясу Карпат із природним травостоєм діючими факторами підвищення їх продуктивності та поліпшення якості трав’яного корму є щорічне внесення N60P30K60 або 15 т/га гною, або N60P30K60 + підсівання суміші злакових трав із костриці лучної та тимофіївки лучної за сінокісного використання, або P30K60 + підсівання конюшини повзучої за багатоукісного використання. Найкращий позитивний ефект забезпечує унесення мінеральних добрив у поєднанні з підсіванням багаторічних трав.
Опубліковано
2020-06-25