Характер успадкування селекційних ознак і реалізація потенційної продуктивності кролів полтавське срібло

  • М. Бащенко -
  • О. Бойко -
  • О. Гончар -
  • О. Гавриш -
  • Ю. Сотніченко -

Анотація

Мета. З’ясувати характер успадкування селекційних ознак і рівень реалізації потенційної продуктивності кролів полтавське срібло. Методи. Дослідження проведено на базі дослідної кролеферми Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН на поголів’ї кролів породи полтавське срібло. Задля досягнення мети сформовано групи тварин і проаналізовано їхні показники продуктивності в розрізі кількох поколінь. Результати. Дані свідчать, що за чистопородного розведення, з огляду на незначну мінливість досліджуваних ознак, вірогідною виявилася кореляція за показником ширини попереку (r=0,26, Р>0,99). Аналіз показника фенотипової кореляції між селекційними ознаками у вихідного поголів’я та нащадків свідчить про прямий або обернений зв’язок між ознаками (–0,10…0,10, Р<0,95). Розраховані коефіцієнти успадкування селекційних ознак також виявилися вірогідними за показником живої маси у віці 120 днів і показником ширини попереку у дорослих тварин (h2=0,27–0,52, Р>0,99–0,999). За рештою досліджуваних показників встановлені коефіцієнти становили 0,19–0,27, але були статистично невірогідними (Р<0,95). Дослідження показників продуктивності кролів засвідчило, що у створеній популяції ступінь реалізації селекційно-генетичного потенціалу продуктивності становить 93,7–99,9% залежно від ознаки, яку досліджували. Максимальним це значення виявлено за показником ширини попереку 99,86%. Висновки. Результати вивчення екстер’єрних показників тіла та живої маси кролів вихідного покоління та нащадків засвідчили про високий рівень реалізації генетичного потенціалу тварин у створеній популяції — 93,7–99,9% залежно від досліджуваної ознаки. Розраховані коефіцієнти успадкування селекційних ознак виявилися вірогідними за показником живої маси у віці 120 днів і показником ширини попереку у дорослих тварин (h2=0,27–0,52, Р>0,99–0,999), що надає передумов проведення подальших селекційних заходів у напрямі підвищення м’ясної продуктивності.
Опубліковано
2020-06-25