Cтворення інформаційної бази про кнурів миргородської породи, кріоконсервована сперма яких зберігається у банку генетичних ресурсів тварин

  • С. Войтенко -
  • О. Сидоренко -

Анотація

Мета. Надати інформацію про кнурів-плідників миргородської породи, спермопродукція яких зберігається в глибокоохолодженому стані в банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН у контексті формування структурованої інформації щодо генетичних ресурсів тварин на національному рівні та можливого відновлення породи сучасними методами. Методи. Дослідження проведено на кнурах миргородської породи, які належать до ліній Веселого, Дніпра, Комиша і Ловчика. Імуногенетичну характеристику кнурів проведено за 9-ма генетичними системами груп крові: EAA, EAB, EAD, EAE, EAF, EAG, EAH, EAK, EAL. До опрацювання залучено дані усіх кнурів зазначених ліній, які були в породі. Оцінку сперми кнурів проводили за об’ємом еякуляту та рухливістю сперміїв в умовах лабораторії пункту штучного осіменіння племінного заводу ДП «ДГ імені Декабристів» Інституту свинарства та агропромислового виробництва НААН. Взяття сперми від кнурів проводили протягом року в режимі статевого використання — одна садка в 3 дні. Визначали середні показники об’єму еякуляту та рухливості сперміїв. Характеристику кнурів за продуктивністю зроблено за показниками живої маси, довжини тулуба, віку досягнення живої маси 100 кг під час вирощування та багатоплідності осіменених ними свиноматок. Результати. Установлено, що серед досліджуваних кнурів найпоширенішими були алельні варіанти A-, Ba, Db, Eedg, Eaeg, Fb, Gb, H-, Kb, Lb з частотою 0,233–1,000. До категорії відносно рідкісних зараховано алелі Eaef, Ka, Ld з частотою 0,033–0,067. Кнури миргородської породи істотно не відрізнялися між собою за більшістю генетичних систем груп крові, крім систем ЕАЕ, ЕАК і EAL. Одержані результати дають змогу здійснити однорідний або різнорідний підбір і створити бажані генотипи у породі за умови її відновлення. Найбільший об’єм еякуляту сперми одержано від кнурів ліній Веселого і Дніпра, відповідно, 223,8 і 227,4 мл, найменший — лінії Комиша — 139,6 мл, що вірогідно зумовлено індивідуальними особливостями тварин та їх спадковістю. Сперма досліджуваних кнурів достовірно не відрізнялася за рухливістю сперміїв і становила 9,0–9,5 бала. Висновки. Надано характеристику плідників за генетичними системами груп крові, якістю сперми та продуктивністю. Цю інформацію можна використовувати для одержання родоначальників ліній або родин у процесі відновлення миргородської породи свиней та створення інших генотипів. Вона також сприятиме вирішенню комплексу питань щодо збереження та використання локальних, зникаючих порід сільськогосподарських тварин України згідно із рекомендаціями Комісії з генетичних ресурсів тварин ФАО.
Опубліковано
2020-06-25