Дослідження керованості руху машинно-тракторного агрегату модульного типу

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • В. Надикто -
  • І. Головач -
  • Д. Присяжнюк -
  • О. Парахін -

Анотація

Мета. Підвищення рівня керованості руху машинно-тракторного агрегату (МТА) модульного типу із начіпним плугом шляхом оснащення одного із гідроциліндрів, що з’єднують енергетичний і технологічний модулі, спеціальним дроселем. Методи. Для обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень застосовано методи кореляційного і спектрального аналізів вихідних параметрів динамічної системи. Результати. При русі МТА модульного типу із начіпним плугом на агротехнічному фоні керуючий вплив у вигляді кута α повороту керованих коліс агрегату змінювався у дуже вузькому діапазоні частот: 0…2,0 с–1, або 0…0,32 Гц. Без дроселювання гідроциліндра технологічного модуля між параметрами α і φ (курсовий кут енергетичного модуля) виявлено хоча і позитивний, але досить слабкий кореляційний зв’язок. Максимальне значення взаємної кореляційної функції зв’язку між параметрами α і φ зміщене вліво від нульової ординати приблизно на 1 с. З огляду на це входом динамічної системи є не кут α, а його курсовий кут φ, що небажано для керованості. За дроселювання гідроциліндра максимум оцінюваної взаємної кореляційної функції зміщений вправо від нульової ординати. Це означає, що керуючий вплив (кут α) є входом, а курсовий кут φ — виходом розглянутої динамічної системи. У цьому разі запізнення реакції курсового кута φ на зміну керуючого впливу α приблизно дорівнює лише 0,51 с, що є бажаним для покращення керованості МТА. Висновки. Оснащення гідроциліндра модульного енергетичного засобу дроселем з коефіцієнтом опору на рівні 1,03×106∙Н∙м∙с∙рад–1 дає можливість: довести максимальне значення взаємної кореляційної функції між керуючим впливом, тобто кутом α повороту керованих коліс енергетичного модуля, і його курсовим кутом φ до рівня 0,89; змістити максимальне значення цієї функції вправо від нульової ординати, забезпечивши куту повороту керованих коліс енергетичного модуля α роль вхідного (а не вихідного) впливу; майже вдвічі зменшити запізнення реакції курсового кута φ енергетичного модуля на зміну кута α повороту його керованих коліс.
Опубліковано
2020-06-25