Способи одержання сорбентів із міскантусу та дослідження їх сорбційних властивостей щодо іонів Pb(ii) та Cd(ii)

  • Л. Купчик -
  • Н. Григоренко -
  • М. Роїк -
  • Н. Сич -
  • А. Хохлов -
  • О. Антофій -

Анотація

Мета. Розробити спосіб комбінованого модифікування листя та стебел міскантусу з отриманням нових, ефективних сорбційних матеріалів екологічного призначення. Методи. Загальноприйняті і спеціальні. Результати. За умов використання енергетичної рослинної сировини міскантусу для отримання сорбентів проводиться її хімічне модифікування, оскільки вона в необробленому вигляді має слабкі сорбційні властивості. Під час обробки зразків міскантусу розчином лугу (мерсеризація) з наступним термохімічним модифікуванням через НВЧ та екструзійну обробку отримуємо модифікований продукт. У ньому зберігається цілісність структурно-каркасної лігноцелюлозної матриці та істотно поліпшуються його іонообмінні, структурно-поруваті і сорбційні властивості. Властивості отриманих сорбентів свідчать про їх здатність до іонообмінної і комплексоутворювальної сорбцій багатозарядних катіонів, зокрема іонів важких металів Pb2+ та Cd2+. Висновки. Запропоновані способи обробки сировини міскантусу можуть мати практичне використання у сільськогосподарському виробництві, а отримані модифіковані зразки із сорбційними властивостями є перспективними матеріалами в технологіях молекулярної та іонообмінної сорбцій. Отримані сорбенти мають високу сорбційну здатність щодо іонів важких металів, зокрема Pb2+ та Cd2+, і за своїми структурно-сорбційними характеристиками не поступаються класичним сорбційним матеріалам на основі вугілля, кремнеземів, алюмосилікатів тощо. Тому можуть бути використані як ефективні сорбційні матеріали екологічного призначення для очищення забруднених іонами важких металів стічних вод і ґрунтів.
Опубліковано
2020-06-25