Інтегральна оцінка конкурентоспроможності вітчизняного хмелярства

  • С. Рижук -
  • Т. Ратошнюк -

Анотація

Мета. Оцінка сучасного стану галузі хмелярства в Україні та визначення напрямів стабілізації галузі для виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції. Методи. Монографічний, економіко-статистичний, аналізу і синтезу, аналогії, порівняння. Методологічною та інформаційною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, результати власних досліджень, Internet-ресурси та аналітичні матеріали щодо функціонування хмелярства в Україні. Результати. Проаналізовано стан галузі хмелярства України за 2008–2019 рр. У 2019 р. площі хмеленасаджень в Україні становили 420 га, валовий збір хмелю — 600 т за урожайності культури 1,6 т/га. Житомирська область займає провідне місце за площами насаджень (74%) та валовим збором хмелепродукції (83%). За цей період кількість хмелепідприємств скоротилася з 59 до 19, або в 3,1 раза. Вітчизняна пивоварна промисловість виробила 18 млн гл пива за власного виробництва 30 т альфа-кислот за потреби 105 т альфа-кислот. Нині стан вітчизняної хмелярської галузі потребує невідкладних заходів для її адаптації до ринкових умов, оскільки темпи зростання площ і валових зборів хмелесировини ще не дають змоги повністю забезпечити власну потребу пивоварної промисловості. Україна має можливість розвивати галузевий комплекс хмелярства та вирощувати необхідну кількість хмелесировини відмінної якості для забезпечення власних потреб і формування експортного потенціалу. Висновки. Для підвищення ефективності галузі хмелярства потрібне докорінне поліпшення сортової структури хмеленасаджень, вилучення з обороту сортосумішей та пришвидшене розмноження конкурентоспроможних сортів, які за експертною оцінкою науковців і пивоварів заслуговують на першочергове впровадження і бюджетне фінансування; відновлення механізму державної підтримки розвитку хмелярства; застосування сучасних маркетингових технологій; формування ринкової інфраструктури та посилення інтеграційних процесів у галузі хмелярства.
Опубліковано
2020-06-25