Моніторинг ґрунтів України — проблеми землевпорядного, ґрунтознавчого та наукового забезпечення

  • В. Величко -
  • А. Мартин -
  • I. Новаковська -

Анотація

Мета. Аналіз сучасного стану моніторингу ґрунтів України, обґрунтування напрямів землевпорядного, ґрунтознавчого, наукового та науково-організаційного забезпечення з визначенням напрямів його розвитку. Методи. Застосовано діалектичний метод пізнання для вивчення стану та розвитку моніторингу ґрунтів і сучасної системи інформаційного забезпечення землеустрою; монографічний — з метою опрацювання наукових робіт і науково-технічних публікацій, нормативно-правової бази, статистичних відомостей; абстрактно-логічний — для теоретичного узагальнення та формування висновків. Результати. Наведено результати дослідження шляхів поліпшення ефективності управління ґрунтовими ресурсами та реалізації завдань моніторингу ґрунтів. Основними джерелами отримання інформації для вирішення відповідних моніторингових завдань є: планово-картографічні матеріали, у тому числі — ортофотоплани; відомості державних і відомчих кадастрів (реєстрів); ґрунтові та агрохімічні обстеження, агрохімічна паспортизація; еколого-меліоративні обстеження ґрунтів на зрошуваних і осушуваних землях; матеріали дослідження стану радіоактивного забруднення угідь на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, та у зонах впливу діючих атомних станцій. Оскільки економічне стимулювання як високоефективний метод охорони ґрунтів в Україні поки що не застосовується, запровадження плати за порушення регламентів, правил, стандартів з охорони земель є єдиним законодавчо встановленим заходом. Висновки. Раціональне сільськогосподарське землекористування в Україні потребує нагального розв’язання проблеми створення системи безперервного моніторингу земель із використанням даних дистанційного зондування Землі, проведення повторного великомасштабного дослідження ґрунтового покриву, впровадження національної інфраструктури геопросторових даних. Для забезпечення якісного моніторингу ґрунтів в Україні, проведення відповідних наукових досліджень і запровадження економічних важелів охорони ґрунтової родючості потрібно створити у складі НААН Інститут моніторингу ґрунтів.
Опубліковано
2020-07-25