Ефективність використання асоціативних діазотрофів для підвищення урожайності тритикале ярого

  • О. Шаховніна -

Анотація

Мета. Вивчити ефективність використання асоціативних діазотрофів Azospirillum brasilense 10/1 для підвищення урожайності і поліпшення якості зерна тритикале ярого. Методи. Мікробіологічні, газохроматографічний, польового досліду, статистичні. Об’єкти досліджень — рослини тритикале ярого сорту Оберіг харківський, штам асоціативних азотофіксувальних бактерій Azospirillum brasilense 10/1. Польові досліди проводили в умовах Полісся України (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів). Інокуляцію насіння тритикале здійснювали 3-добовою культурою бактерій A. brasilense 10/1 за 2 год до сівби із розрахунку 200–300 тис. бактеріальних клітин на насінину. Обробку експериментальних даних проводили за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Excel. Результати. Установлено, що штам A. brasilense 10/1 позитивно впливає на ріст і розвиток тритикале ярого завдяки поліпшенню азотного живлення рослин і здатності продукувати рістстимулювальні речовини. Використання штаму A. brasilense  10/1 для передпосівної бактеризації насіння тритикале забезпечило приріст урожайності культури на 0,5 т/га, або 16,39% до контролю. Виявлено позитивний вплив на масу зерен в одному колосі і масу 1000 зерен, зазначені показники підвищувалися у варіанті з інокуляцією в середньому на 16,8 і 11,9% відповідно. Також за інокуляції тритикале ярого перспективним штамом A. brasilense 10/1 уміст білка у зерні підвищувався до 14,06%, сирої клейковини — до 35,17, натурна маса зерна збільшувалася на 7,3%. Висновки. Враховуючи позитивний вплив асоціативних азотофіксувальних бактерій A. brasilense 10/1 на ріст і розвиток рослин тритикале, перспективним є створення біопрепарату на основі зазначеного штаму для підвищення урожайності цієї культури і підвищення якості одержаної продукції.
Опубліковано
2020-07-25