Поширення шкідників та продуктивність посівів пшениці озимої за беззмінного вирощування

  • Л. Глущенко -
  • А. Кохан -
  • Р. Олепір -
  • О. Лень -
  • О. Самойленко -

Анотація

Мета. Визначити вплив тривалої дії природних та антропогенних факторів на фітосанітарний стан (шкідників) посіву пшениці озимої та динаміку її продуктивності за беззмінного вирощування. Методи. Польовий, статистичний, лабораторний. Результати. Отримані результати досліджень показують, що антропогенні і природні фактори мають певний вплив на розповсюдження шкідників у посівах пшениці озимої та рівень її продуктивності. За результатами моніторингу шкідників у посівах було встановлено, що найбільшої шкоди їм завдавали совка озима та личинки коваликів. Середня кількість совки озимої за час проведення досліджень становила 4,3 екз./м2, коваликів — 8 екз./м2. Серед коваликів домінувальним видом був ковалик степовий (Agriotes gurgistanus Fald.) — 52,5% у видовому складі. Кореляційний взаємозв’язок між наявністю шкідників у посівах пшениці озимої та погодними умовами років спостережень показав їх зворотну залежність. Коефіцієнт кореляції між кількістю шкідників і температурним та водним режимами за вегетаційний період становив відповідно –0,62 і –0,78. Унесення добрив має позитивний вплив на продуктивність пшениці озимої навіть за її беззмінного вирощування. Так, у середньому за 1983–2019 рр. досліджень приріст урожаю за рахунок удобрення становив 8,3–9,5 ц/га, проте порушення балансу азоту та погодні умови (зокрема зволоження ґрунту) можуть призвести до зниження урожайності. Тому перед унесенням добрив слід проводити діагностику ґрунту та рослин на вміст макроелементів. Висновки. Визначено кореляційний взаємозв’язок між наявністю шкідників на посівах пшениці озимої та погодними умовами, який свідчить про їх зворотну залежність. Установлено, що продуктивність пшениці озимої з роками не зменшувалася. Доведено, що культура за своїми генетичними особливостями може адаптуватися до тривалого вирощування на одному місці. Проте дослідження підтверджують доцільність дотримання науково обґрунтованих сівозмін.
Опубліковано
2020-07-25