Поширення паразитичних двокрилих комах великої рогатої худоби

  • С. Катюха -

Анотація

Мета. Дослідити на території Північно-західного регіону України поширення та періоди льоту кровосисних двокрилих комах, зоофільних мух та оводів для проведення заходів щодо захисту великої рогатої худоби від їх нападу. Методи. Польові, паразитологічні, лабораторні та розрахункові. Результати. Серед гнусу на великій рогатій худобі паразитує 20 видів ґедзів (род. Tabanidae), які належать до родів: Hybomitra, Chrysops, Tabanus, Haematopota, Atylotus, Heptatoma. Виліт і напад на тварин відбувається з травня по вересень, а найбільша їхня чисельність — у липні та першій половині серпня. Виявлено 35 видів комарів (род. Culicidae), найпоширеніші належать до родів Aedes, Anopheles, Culex. Залежно від особливостей сезону можна простежити 2 підйоми їхньої чисельності: весняний (травень — червень) та літній (липень). На території поширені 33 види мошок (род. Simuliidae). Домінують представники родів Schoenbaueria, Boophthora та Simulium. Сезонна динаміка нападу характеризується двома періодами збільшення активності мошок — весняний (травень) та літній (кінець липня — початок серпня). Фауна мокреців (род. Ceratopogonidae) — 15 видів. Масовий напад на тварин спостерігали у травні — червні та на початку серпня. Зареєстровано 10 видів зоофільних мух (род. Muscidae). Найпоширеніші — лижучі (M. domestica, M. autumnalis, M. larvipara) та кровосисні (S. calcitrans, H. stimulans, H. atripalis). Напад їх — з кінця квітня до жовтня, найбільша їх кількість — з кінця червня по вересень. Усі виявлені оводи (род. Hypodermatidae) належать до одного виду — Hipoderma bovis. Найбільш масово вони активні в липні — серпні. Висновки. Видовий склад, чисельність і строки льоту кровосисних двокрилих комах, зоофільних мух й оводів у природно-кліматичних зонах Північно-західного регіону варіюють. Максимальну їх видову різноманітність зареєстровано в зоні Полісся: ґедзів — 20, комарів — 35, мошок — 33, мокреців — 15, зоофільних мух — 10, оводів — 1. Загальний період льоту триває з кінця квітня по жовтень, максимальна їх активність — з травня по вересень. Захисні заходи захисту великої рогатої худоби від шкідливих двокрилих комах у зоні Полісся і лісостепу потрібно проводити протягом травня — вересня.
Опубліковано
2020-07-25