Продуктивність короткоротаційних сівозмін на осушуваних ґрунтах зони Полісся

  • А. Мельничук -
  • О. Савчук -
  • Г. Кочик -
  • В. Гуреля -

Анотація

Мета. Здійснити агроекономічне та екологічне оцінювання короткоротаційних сівозмін із різними часткою кукурудзи на зерно та агрохімічним забезпеченням на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті. Методи. Польовий, статистичний, лабораторний. Результати. Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежала від їх насичення зерновою кукурудзою, урожайність зерна якої у середньому за 2016–2019 рр. за рекомендованої (N60P60K60) та підвищеної норм мінеральних добрив (N90P90K90) на фоні підстилкового гною або побічної продукції попередників була на рівні 6,04–7,66 т/га. Найбільший вихід зернових одиниць з 1 га сівозмінної площі отримано в 3-пільній сівозміні з 66,6% кукуруд­зи — від 3,14 т на контролі до 6,05 т — за підвищеної норми мінеральних добрив (N62P86K90). Продуктивність 3- і 4-пільної сівозмін з одним полем кукурудзи (33 і 25% відповідно) була близькою: від 2,43–2,57 на контролі до 4,23–4,52 т зернових одиниць за підвищеної норми добрив (N62P86K90). Висновки. Заорювання усієї побічної продукції у сівозмінах сприяло бездефіцитному балансу гумусу на рівні 20–90 кг/га. Чотирипільна та трипільна сівозміни з часткою кукурудзи 25 і 66% у варіантах з унесенням добрив забезпечують просте відтворення гумусу (20–220 кг). Поєднання N42P57K60 та N62P86K90 на фоні побічної продукції у всіх сівозмінах сприяло формуванню розширеного відтворення гумусу (310–630 кг). Бездефіцитний баланс азоту в усіх сівозмінах склався лише за внесення N42P57K60 на фоні 10 т підстилкового гною на 1 га сівозмінної площі. Позитивний баланс фосфору та калію забезпечується за умови внесення мінеральних добрив.
Опубліковано
2020-07-25