Осьмак К.І. — видатний учений у галузі аграрної економіки та статистики

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета. Розкрити малодосліджені сторінки інтелектуальної біографії відомого вченого у галузі аграрної економіки та статистики, організатора вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, політичного діяча українського національного відродження, президента Української головної визвольної ради К.І. Осьмака з нагоди 130-річчя від дня народження. Методи. Загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний, біографічний. Результати. Висвітлено генеруючий внесок Української головної визвольної ради у розвиток державотворчих і організаційних засад ведення сільського господарства та його наукове забезпечення в роки розбудови державності. Узагальнено, а також дано оцінку деяким науковим напрацюванням ученого з проблем розвитку галузевого дослідництва, насамперед, бурякової кооперації, а також питань популяризації організаційних засад ведення сільського господарства. Висновки. Систематизовано наукову спадщину К.І. Осьмака за напрямами: громадська агрономія, економіка та організація сільського господарства, сільськогосподарська термінологія. Доведено його пріоритет у розробленні методологічних засад бурякової кооперації в Україні.
Опубліковано
2020-07-25