Біометод — основа сталого розвитку вітчизняного землеробства

  • В. Крутякова -

Анотація

Мета. Оцінити комбінаційну здатність вихідного матеріалу помідора за ознакою «уміст лікопену в плодах» у системі діалельних схрещувань. Методи. Польовий — для встановлення відмінностей між варіантами досліду; лабораторний — для визначення умісту лікопену в плодах, генетичний — для визначення показників комбінаційної здатності; математико-статистичний — для оцінки достовірності отриманих результатів досліджень. Результати. Дослідженнями встановлено зразки, які слід використовувати для гетерозисної і сортової селекцій, а також такі, які варто використовувати лише при створенні синтетичних сортів. Установлені переваги адитивних ефектів у генетичному контролі ознаки «уміст лікопену в плодах помідора» дають можливість проводити добори за фенотипом уже в 2-му гібридному поколінні. Висновки. Для створення гетерозисних гібридів і як компонент синтетичних сортів потрібно використовувати зразки MO 112 і T-3627. Зразок Dark green, сорт Аля і лінію №477 можна використати для створення синтетичних сортів. Установлена перевага адитивних ефектів у генетичному контролі ознаки «вміст лікопену в плодах помідора» дає змогу рекомендувати добір у селекційному процесі за фенотипом, починаючи з 2-го гібридного покоління.
Опубліковано
2020-09-25