Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу України

  • М. Гументик -

Анотація

Мета. Удосконалити елементи технології, способи підготовки ґрунту та сівби насіння, підвищити продуктивність вирощування біомаси проса прутоподібного для виробництва твердих видів біопалива в умовах Західного Лісостепу з урахуванням біологічних особливостей розвитку рослин. Методи. Польовий, лабораторний, вимірювально-ваговий, порівняльний, статистичний і дисперсійний. Результати. Одержано результати досліджень з удосконалення елементів технології вирощування біомаси проса прутоподібного в Західному Лісостепу України — передпосівна підготовка ґрунту та висівання насіння проса прутоподібного разом із насінням маячної культури, що дало можливість у ранні строки проводити міжрядні обробітки ґрунту та значно зменшити забур’яненість посівів. Найбільша продуктивність біомаси проса прутоподібного та вихід енергії (377,7 ГДж/га) були за ширини міжряддя 30 см. Висновки. Просо прутоподібне в перший рік вегетації є чутливим до вологості і температури ґрунту, що істотно впливає на дружність появи сходів. Сприятливі умови для вирощування біомаси проса прутоподібного в зоні Західного Лісостепу можна значно поліпшити застосуванням 3-разового передпосівного обробітку ґрунту боронами та висіванням насіння з оптимальною шириною міжрядь 30 см разом із насінням маячної культури гірчиці білої.
Опубліковано
2020-09-25