М’ясна продуктивність бугайців симентальської породи в умовах глобальних кліматичних змін у степовій зоні України

  • В. Козир -

Анотація

Мета. Багатопланове комплексне виявлення потенційних можливостей м’ясної продуктивності бугайців симентальської української генерації в еколого-економічних і кормових умовах безпасовищного утримання у центральному степу України. Методи. У дослідному господарстві «Поливанівка» Дніпропетровської обл. за методом груп-періодів було поставлено на тривале вирощування (від народження до віку 30 міс.) 20 клінічно здорових бугайців симентальської породи аналогів за віком, типом і іншими господарсько корисними ознаками. Види кормів і рівень годівлі (типові для степової зони) забезпечували середню інтенсивність росту та досягнення наприкінці досліду достатньо високої живої маси. До 18 міс. тварин утримували безприв’язно на вигульно-кормових майданчиках, а потім — на прив’язі у приміщенні. Аналіз росту і розвитку та контрольні забої бугайців проводили у віці 12, 18, 24 і 30 міс. (по 5 гол.). Біометричну обробку результатів досліджень здійснювали методом варіаційної статистики. Результати. Доведено, що вирощування сименталів до більш пізнього віку доцільно й економічно виправдано. З віком (18, 24 і 30 міс.) порівняно з 12 міс. збільшувалася не тільки маса туші (коефіцієнт росту 1,59; 2,05 і 2,39), а й маса м’якотної частини (коефіцієнт росту 1,66; 2,10 і 2,45). Темпи росту маси кісток відставали (коефіцієнт росту 1,34; 1,86 і 2,18). Завдяки цьому поліпшувалося м’язово-кісткове співвідношення (коефіцієнт м’ясності). Він змінювався з віком тварин від 3,7 у 12 міс. до 4,24 у 2,5 року. Частка м’якоті збільшувалася з 79 до 81%, а питома вага кісток зменшувалася з 21,9 до 19%. Незважаючи на вік забою тварин, їх м’ясо має оптимальні фізико-технологічні властивості та придатне для кулінарного використання і тривалого зберігання. Висновки. Бугайці комбінованої симентальської породи здатні в еколого-економічних і кормових умовах степової зони України виявляти високу м’ясну продуктивність до 30-місячного віку з економічною доцільністю. За морфологічним складом і якістю туш симентальські бугайці переважають аналоги молочних порід і наближаються до м’ясної худоби. М’ясо бугайців симентальської породи вирізняється високими смаковими якостями і підходить як для дієтичного харчування (від молодих тварин), так і для людей фізичної праці (від тварин у віці 24–30 міс.).
Опубліковано
2020-09-25