Удосконалення годівлі свиноматок на основі балансування раціонів

  • А. Майстренко -
  • Г. Дімчя -
  • О. Денисюк -

Анотація

Мета. Дослідити вплив удосконаленої годівлі на продуктивні якості свиноматок, ріст і розвиток поросят до 45-денного віку. Методи. Дослідження проводили за методиками у свинарстві О.І. Овсянникова. Формування груп свиноматок (контрольна і дослідна) проводили за методом груп-аналогів. Витрати кормів і продуктивність тварин визначали зоотехнічним методом. Біометричну обробку результатів досліджень — методом варіаційної статистики. Результати. На основі проведених досліджень установлено перевагу раціонів, збалансованих кормовими добавками та виготовлених за удосконаленою рецептурою. Наведено експериментальні дані за основними показниками продуктивності свиноматок та їх потомства до 45-денного віку: в дослідній групі мертвонароджених поросят менше на 3,7%; народжених масою нижче 1 кг — менше на 7,42%; народжених масою 1 кг і вище — більше на 15,55%. У середньому на кожне гніздо отримано додатково 1,4 гол. життєздатних поросят і різниця маси гнізда при народженні на користь дослідної групи становить +36,22%. У результаті згодовування удосконалених кормових добавок додатковий приріст маси гнізда становить 45,55 кг, або на 39,60% (Р<0,001) більше. Висновки. Підтверджено позитивний вплив використання раціонів, збалансованих удосконаленими кормовими добавками, на продуктивність свиноматок і їх потомство. Вони порівняно зі стандартними добавками сприяють достовірному збільшенню середньодобового приросту на 21,12% і маси гнізда — на 39,6%.
Опубліковано
2020-09-25